Кафедра

 
  

Завідувач кафедри
д.т.н., проф. Удовенко Сергій Григорович.

Рік заснування кафедри: 1965 р. Кафедра інформатики та комп'ютерної техніки створена на базі кафедри обчислювальної техніки та програмування 1 вересня 2005 року.
Навчальні курси: "Інформатика", "Сучасні інформаційні системи і технології", "Інформатика в сфері комунікацій", "Інформатика в соціальній сфері", "Інформаційні технології" – для студентів 1 курсу всіх спеціальностей університету, "Бізнес інформатика" – для студентів старших курсів, "Системи прийняття рішень в міжнародному бізнесі", "Автоматизація процесів бізнес-планування" – для студентів магістратури, "Основи інформатики та обчислювальної техніки" – для слухачів-іноземців факультету підготовки іноземних громадян.

    Кафедра інформатики та комп’ютерної техніки є загальною університетською кафедрою та забезпечує формування у майбутніх фахівців системи знань з функціонування персональних комп’ютерів і комп’ютерних мереж, алгоритмізації та організації обчислювальних процесів, набуття компетентності у використанні сучасної комп’ютерної техніки, інформаційних технологій і програмного забезпечення в професійній діяльності.

    На кафедрі працюють 9 викладачів, з яких: 1 професор, 7 доцентів, 1 старший викладач. Серед них є переможець IV обласного конкурсу "Найкращий молодий науковець Харківщини".

    Науковий напрямок кафедри: "Інтелектуальні інформаційні технології в освіті бізнесі та промисловості".

    Викладачі кафедри беруть участь у держбюджетній науково-дослідній роботі: "Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами".

    Кафедра є співорганізатором щорічних Міжнародних науково-практичні конференцій: “Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених” – для студентів, аспірантів та молодих вчених; та “Інформаційні технології та системи”. На кафедрі ведеться постійна робота зі студентами молодших курсів по залученню їх до науково-дослідної роботи, для цього на кафедрі організовано роботу студентського наукового гуртка.

   Співробітниками кафедри підготовлено та видано 3 підручника, більш ніж 98 навчальних посібників, з яких 15 мають гриф Міністерства освіти і науки України. Кафедрою розроблено два мультимедійних інтерактивних електронних навчальних посібника з інформатики для самостійної роботи студентів.

   Науково-педагогічні працівники кафедри впроваджують персональні навчальні системи для денної та заочної форм навчання. На сайті дистанційного навчання кафедри розміщено 26 навчальних курсів.

   Протягом 2010-2020 років співробітниками кафедри проведено перепідготовку 703 науково-педагогічних працівників із 33 кафедр університету.

Інженер кафедри – інженер 1 категорії Нюкіна Ірина Володимирівна.

Контактний тел.: 758-77-10 (4-38) E-mail: ikt@hneu.edu.ua