Гендер в освіті

Деканат економічної інформатики

Інформаційні повідомлення

Дебати на тему «Гендер в освіті» 14.12.2017 в 16.00 аудиторія А-7 в ХНЕУ ім.С. Кузнеця (Британський формат Парламентських дебатів)
Запрошуємо Вас на студентські дебаті «Гендер в освіті», які відбудуться 14 грудня 2017 р. в Харківському національному економічному університеті імені Семена Кузнеця в рамках реалізації міжнародного проекту «Планування гендерної рівності в наукових дослідженнях у галузі комп’ютерних наук та інформаційних технологій». Проект фінансується Європейським Союзом в межах програми HORIZON 2020, найбільшої програми ЄС, спрямованої на підтримку досліджень та інноваційних розробок.
 
Дебати – командна, рольова інтелектуальна гра, суть якої полягає в тому, що обрані команди аргументовано доводять тезу, запропоновану до обговорення, а інші – опонують їй. Як гра – дебати демократичні, оскільки передбачають чесність, рівність можливостей, повагу до опонента, толерантність і, одночасно, критичне мислення. Участь у дебатах, зокрема навчальних, дає учасникам змогу відчути переваги такого способу обговорення дискусійних питань. Обов'язок кожної з команд кваліфіковано та в межах певних часових рамок представити свою позицію, власні аргументи «за» чи «проти». Гру оцінює колегія суддів, які визначають переможця.
 
В студентських дебатах приймають участь студенти Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

1 170