Навчальна робота

Інформатика

Інформатика в сфері комунікацій

Інформатика в соціальній сфері

Сучасні інформаційні системи і технології

Інформаційні технології

Бізнес-інформатика

Системи прийняття рішень в міжнародному бізнесі

Основи інформатики і обчислювальної техніки

Якість програмного забезпечення та тестування (англ.)

Технології паралельного програмування (англ.)

Автоматизація процесів бізнес-планування