Навчальна робота


Інформатика
Інформатика в сфері комунікацій
Сучасні інформаційні системи і технології
Основи інформатики і обчислювальної техніки
Інформаційні системи і технології в туризмі
Інноваційні технології в туризмі
Геоінформатика
Автоматизація процесів бізнес-планування
Використання WEB-технологій в економіці
Дилінгові операції банків
Сучасні технології обробки бізнес-інформації (англ.)