Роботодавцю

 Професійні компетентності, які отримують студенти після навчання на кафедрі:

 - Володіння поняттями інформації та її властивостей, економічної інформації, формами подання інформації, виміром та визначенням якості інформації.

 - Володіння технологіями створення та редагування текстових документів.

 - Знання технології обробки даних у середовищі табличних процесорів, використання вбудованих операторів та функцій.

 - Знання етапів підготовки та організації розв'язання задач на комп'ютері.

 - Здатність користуватися мовами візуального програмування стосовно економічних задач, визначати типи даних та програмувати обчислювальні процеси.

 - Здатність користуватися сервісними послугами комп’ютерних мереж.

 - Забезпечувати конфіденційність інформації, цілісність та відповідний доступ до інформації.

 - Створювати та редагувати Web-сайти та Web-сторінки мовою HTML та шляхом використання візуальних засобів створення Web-документів.

 - Проектувати реляційні бази даних економіч-ного характеру.

 - Здатність оцінювати тенденції розвитку та можливості використання перспективних комп’ютерних технологій у ході вирішення задач економічного характеру.