Бондар Ірина Олександрівна

Посада: 
Доцент кафедри, кандидат економічних наук, доцент, Ph.D
E-mail: 
Iryna.Bondar@hneu.net
Наукові інтереси: 
Математичне моделювання, малі виробничі підприємства, інформаційні системи у поліграфії, мультимедійні технології, віртуальне навчання, електроні мультимедійні видання
Навчальні курси: 
"Інформатика", "Сучасні інформаційні системи і технології"
Додаткова інформація: 
Загальне число наукових публікацій – 120, з яких 9 монографій, 5 навчальних посібників, з яких 1 з грифом Міністерства освіти та науки України, 33 статті у наукових фахових виданнях України та закордонних виданнях