Удовенко Сергій Григорович

Посада: 
Завідувач кафедри інформатики та комп’ютерної техніки, доктор технічних наук, професор, академік АН прикладної радіоелектроніки
E-mail: 
serhiy.udovenko@hneu.net
Наукові інтереси: 
Системи цифрової обробки інформації, адаптивне керування стохастичними системами, моделювання динамічних систем, методи обчислювального інтелекту
Навчальні курси: 
"Автоматизація процесів бізнес планування", "Основи інформатики і обчислювальної техніки"
Додаткова інформація: 
Загальне число наукових публікацій – 310, зокрема 4 колективні монографії, 2 патенти на корисну модель, 2 навчальних посібника, 10 лабораторних практикумів