Наукова діяльність

 Кафедрою виконано держбюджетну науково-дослідна робота на тему «Методи і моделі прийняття рішень в системах управління організаційно-технічними об’єктами» і науково-дослідну роботу за договором «Аналіз інтелектуальних систем та методів технічної діагностики автомобілів».

Ряд застосовуваних методів і розроблених моделей управління розвитком підприємства на основі інформаційних технологій носить дослідницький характер.

 Розглянуто методи проведення експертного оцінювання при організації тендерів, виконано модифікацію алгоритму здійснення тендерних закупівель заснованого на об’єднанні двох методів МАІ і МАМ.

 Розглянуто аспекти етапи та способи застосування машинного навчання, на прикладі відомих інформаційних брендів розглянуто найбільш популярні технології машинного навчання, доведено залежність економічного прибутку підприємства від застосування таких інноваційних технологій.

 Розроблено модель диспетчеризації руху яка об’єднує етапи прийому та обробки даних, контролю актуальності даних, пошуку РЗ у ситуації порушення умов безпеки руху, визначення та впровадження компромісного впливу та забезпечує комплексний підхід до вирішення задачі моніторингу роботи залізниці.

  Проведено аналіз найбільш ефективних систем управління й розподілу ресурсів, а саме GRID-систем. Виявлено ряд параметрів, які впливають на ефективність роботи ресурсів в GRID-системах. Розроблено модифіковані методи розподілу завдань у GRID-системах суттю яких є згортка параметрів на основі мультиплекативної функції.

 Розроблене теоретичне, методичне і науково-практичне забезпечення вдосконалення системи управління підприємством на основі впровадження інформаційних інтелектуальних технологій. Практична апробація отриманих наукових результатів дає змогу зробити висновок про доцільність їх використання для підприємств галузей економіки України

 Кафедра є співорганізатором проведення щорічних конференцій:

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених» ;

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії".

За 2019 рік викладачами кафедри підготовлено та опубліковано:

монографії – 1;

тези доповідей – 18 (з них 3 тези мають індекс цитування у Scopus);

статті у вітчизняних фахових виданнях – 8 (з них 8 статей надруковані у фахових виданнях, 4 статті мають індекс цитування у Scopus, 4 статті мають індекс цитування Index Copernicus).

  Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 18 наукових публікацій студентів.

I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики

Науково-педагогічні працівники кафедри організували та провели 10.01.2020 року I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики на базі обчислювальних центрах університету. Участь в I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики прийняли 21 студент першого та другого курсу. До складу експертної комісії з перевірки завдань на олімпіаду були залучені доценти кафедри: Бринза Н.О., Гороховатський О.В., Затхей В.А. та Тесленко О.В. Переможцями I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики стали:

Мішакова Поліна (I місце), 1 курс, факультет ЕП, викладач к.т.н., доц. Тесленко О.В.;

Дендак Микола (II місце), 1 курс, факультет ЕП, викладач к.т.н., доц. Тесленко О.В.;

Легка Анастасія (III місце), 2 курс, факультет МІМ, викладач к.т.н., доц. Затхей В.А.