Наукова діяльність

 Кафедрою виконано держбюджетну науково-дослідна робота на тему «Методи і моделі управління підприємством на основі інтелектуальних інформаційних технологій». Співробітниками кафедри у рамках НДР проводяться дослідження щодо застосування інтелектуальних інформаційних технологій для розпізнавання образів в управлінні підприємством. Запропоновано здійснювати таке управління спираючись на використання векторних або растрових моделей. Розроблено покращену гібридну модель, яка здійснює адекватну підтримку технології розпізнавання об'єктів аерозйомки із застосуванням категоризації.

Ряд застосовуваних методів і розроблених моделей управління розвитком підприємства на основі інформаційних технологій носить дослідницький характер.

 Розглянуто методи проведення експертного оцінювання при організації тендерів, виконано модифікацію алгоритму здійснення тендерних закупівель заснованого на об’єднанні двох методів МАІ і МАМ.

 Розглянуто аспекти етапи та способи застосування машинного навчання, на прикладі відомих інформаційних брендів розглянуто найбільш популярні технології машинного навчання, доведено залежність економічного прибутку підприємства від застосування таких інноваційних технологій.

 Розроблено модель диспетчеризації руху яка об’єднує етапи прийому та обробки даних, контролю актуальності даних, пошуку РЗ у ситуації порушення умов безпеки руху, визначення та впровадження компромісного впливу та забезпечує комплексний підхід до вирішення задачі моніторингу роботи залізниці.

  Проведено аналіз найбільш ефективних систем управління й розподілу ресурсів, а саме GRID-систем. Виявлено ряд параметрів, які впливають на ефективність роботи ресурсів в GRID-системах. Розроблено модифіковані методи розподілу завдань у GRID-системах суттю яких є згортка параметрів на основі мультиплекативної функції.

 Розроблене теоретичне, методичне і науково-практичне забезпечення вдосконалення системи управління підприємством на основі впровадження інформаційних інтелектуальних технологій. Практична апробація отриманих наукових результатів дає змогу зробити висновок про доцільність їх використання для підприємств галузей економіки України

 Кафедра є співорганізатором проведення щорічних конференцій:

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів та студентів «Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених» ;

Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку ІТ-індустрії".

За 2018 рік викладачами кафедри підготовлено та опубліковано:

монографії – 1;

тези доповідей – 18 (з них 1 тези мають індекс цитування у Scopus);

статті у вітчизняних фахових виданнях – 6 (з них 6 статей надруковані у фахових виданнях, 2 статті мають індекс цитування у Scopus, 4 статті мають індекс цитування Index Copernicus).

  Під керівництвом викладачів кафедри підготовлено 18 наукових публікацій студентів.

Науково-педагогічні працівники кафедри організували та провели 18.12.2017 року I етап Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики на базі обчислювального центру університету. Участь в I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики прийняли 51 студент першого курсу. До складу експертної комісії з перевірки завдань на олімпіаду були залучені доценти кафедри: Бринза Н.О., Гороховатський О.В., Затхей В.А. та Тесленко О.В. Переможцями I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з інформатики стали:

Мантула Лоліта (I місце), 1 курс, факультет МЕВ, викладач к.т.н., доц. Бринза Н.А.;

Михайлова Єлизавета (II місце), 1 курс, факультет МіМ, викладач к.т.н., доц. Затхей В.А.;

Ходарєв Ярослав (III місце), 1 курс, факультет ЕІ, викладач к.т.н., доц. Бринза Н.А.