Абітурієнту

Перелік спеціальностей, за якими здійснюється прийом у 2020 році

Прохідний бал за державним замовленням

Спеціальність Освітньо-професійна програма Прохідний бал на бюджет
Код Назва 2017р 2018р 2019р
051 Економіка Економіка підприємства 182,6 181,8 185,4
Управління персоналом та економіка праці   182,6 184,6
Міжнародна економіка 181,2 182,4 182,1
Економічна кібернетика 182,5 181,5 181,3
Бізнес-статистика і аналітика 184,518
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 186,3 190,5 189,5
Медіа-комунікації 186,1 191,9 190,4
071 Облік і оподаткування Облік і аудит 171,0 170,5 177,4
Фінансово-економічна безпека   170,5  
Бізес-консалтинг   172,9 178,6
Оподаткування 171,5 171,4  
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 175,9 173,2 177,8
Банківська справа 175,4 176,8 177,6
Митна справа   173,0 177,1
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 180,0 177,5 183,3
Менеджмент інноваційної діяльності 185,2 177,1 177,7
Міжнародний менеджмент 181,8 176,5 182,1
Бізнес-адміністрування 180,1 178,3 188,4
Логістика 179,4 179,2 180,9
075 Маркетинг Маркетинг 181,0 178,1 182,8
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 175,5 177,9 180,3
Міжнародна торгівля   175,5 181,3
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 177,9 188,1 184,8
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 170,9 171,4 171,2
124 Системний аналіз Управління складними системами   174,6 175,6
125 Кібербезпека Кібербезпека   169,1 172,3
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології   168,5 177,3
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 178,1 166,2 168,0
232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою   179,7 179,2
242 Туризм Туризм 183,9 176,2 180,4
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 193,9 194,3
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес 188,7 190,8

Вступ 2020


Перелік документів для вступу до ХНЕУ ім. С. Кузнеця
  • Документ, що посвідчує особу (оригінал + копія)
  • Документ державного зразка про повну загальну середню освіту і додаток до нього (оригінал + копія)
  • Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (оригінал + копія) та інформаційна картка до сертифікату (додаток з оцінками)
  • Копія індивідуального податкового номера
  • 4 фото 3х4
  • Документи, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу (3 екземпляра копій)
  • Для юнаків, яким виповнилося 16 років та які поступають на денну форму навчання, копія приписного свідоцтва (копія військового квитка)
  • Копія свідоцтва про укладення (розірвання) шлюбу для вступників, у яких прізвище в документі про освіту не відповідає паспорту
  • Папка з зав’язками + 2 файли

Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються!

Обсяг державного замовлення у 2017-2019 роках

Спеціальність Освітньо-професійна програма Обсяг державного замовлення, місць
Код Назва 2017р 2018р 2019р
051 Економіка Економіка підприємства 6 8 6
Управління персоналом та економіка праці - 3 5
Міжнародна економіка 29 20 28
Економічна кібернетика 8 9 10
Бізнес-статистика і аналітика - - 2
061 Журналістика Реклама і зв’язки з громадськістю 3 5 4
Медіа-комунікації 2 3 3
071 Облік і оподаткування Облік і аудит 20 20 14
Фінансово-економічна безпека - 2 -
Бізес-консалтинг - 4 7
Оподаткування 3 1 -
072 Фінанси, банківська справа та страхування Фінанси і кредит 9 15 13
Банківська справа 5 7 8
Митна справа - 8 8
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування 5 9 11
Менеджмент інноваційної діяльності 3 7 9
Міжнародний менеджмент 15 15 16
Бізнес-адміністрування 13 18 20
Логістика 4 7 9
075 Маркетинг Маркетинг 7 18 19
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Підприємництво 9 8 9
Міжнародна торгівля - 5 4
121 Інженерія програмного забезпечення Інженерія програмного забезпечення 4 9 11
122 Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки 23 30 37
124 Системний аналіз Управління складними системами - 4 5
125 Кібербезпека Кібербезпека - 4 5
126 Інформаційні системи та технології Інформаційні системи та технології - 6 2
186 Видавництво та поліграфія Технології електронних мультимедійних видань 15 21 28
232 Соціальне забезпечення Управління соціальною сферою - 9 9
242 Туризм Туризм 5 7 9
281 Публічне управління та адміністрування Публічне управління - - 2
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії - 4 2
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародний бізнес - 5 5