Обсяг державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти у 2016 році на основі ОКР Бакалавр