​Вітаємо із захистом докторської дисертації !!!

Деканат економічної інформатики

Інформаційні повідомлення

​Вітаємо із захистом докторської дисертації професора кафедри інформаційних систем Мінухіна Сергія Володимирович та бажаємо успішного втілення всіх творчих і наукових задумів, наснаги у професійному зростанні й майбутніх наукових пошуках! 
Публічний захист дисертації на здобуття наукового ступеню доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології на тему «Моделі, методи, інформаційні технології планування пакетів завдань в розподілених обчислювальних системах» відбувся 26 жовтня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.09 у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна. 

1 201