Положення про порядок проходження рукопису від його підготовки до видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Деканат економічної інформатики

Навчальний процес

Наведено основні вимоги до роботи над рукописами, описано технологію проходження рукописом шляху від написання до виходу у світ. Визначено основні засади та порядок взаємодії учасників у процесі підготовки та випуску навчально-методичних, навчальних і наукових видань у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Подано відомості, необхідні авторам для підготовки робіт до їх видання у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, що базуються на чинних стандартах та положеннях.
Рекомендовано для авторів та укладачів, які готують роботи до видання, а також для співробітників ХНЕУ ім. С. Кузнеця.Положення про рукопис

1 370