Бринза Наталя Олександрівна

Посада: 
ступінь, звання: кандидат технічних наук, доцент
E-mail: 
Natalia.Brynza@hneu.net
Наукові інтереси: 
Теорія оптимізації та прийняття багатокритеріальних рішень в умовах невизначеності. Технології дистанційного навчання в системі освіті. Розробка та використання електронних підручників у ЗВО
Навчальні курси: 
"Інформатика", "Основи інформатики і обчислювальної техніки"
Додаткова інформація: 
Загальне число наукових публікацій – 45, зокрема 4 колективні монографії, 2 колективних навчальних посібника